En undervisningskampagne tager sin form

 

 

Stop Madspild ! er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projekt-orienteret med et af tidens helt store paradokser: Fødevarespild. For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 63 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi - alene i Danmark - kasserer mad til en hel million mennesker - hver dag.

Det er forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, der står bag undervisningskampagnen. Bevægelsen er idag det største frivillige forum i kampen mod fpild af fødevarer.

 

Som lærer vil vi tilbyde dig en række undervisningsmaterialer, der giver et solidt indblik i de temaer, der har med madspild at gøre - både nationalt og globalt. De faglige vinkler vil være koncentreret om hhv. samfundsfag og naturfag. Det bærende pædagogiske koncept i materialerne vil sigte imod at styrke de unge i samfunds- og kultur-debatten.

Vi tilbyder desuden en række materialer, der understøtter en journalistisk arbejdsproces i klassen. Gennem research, journalistisk metode og medie-produktion vil eleverne blive bedt om at forholde sig nuanceret og kritisk til emnet. De vil i redaktionsgrupper opbygge kompetencer, så de bliver i stand til at vinkle en historie, og gennem et samarbejde med eksisterende medier, vil elevernes produktioner kunne bringes i hhv. lokalaviser, magasiner, nyheds-blogs eller lokale radio- og TV-stationer. På denne måde sikrer projektet også en klar synergi mellem skole og medievirksomheder.

 

Undervisningskampagnen er igang med at blive udformet. Vi er ved at udarbejde undervisningsmaterialer til de første pilotprojekter, der sættes igang her i 2012. Er du derfor lærer på en skole, der kunne tænke sig at deltage i et af pilot-forløbene, skal du endelig tage kontakt med os. Undervejs i forløbet vil både du og dine elever modtage journalistisk coaching. Vi vil hjælpe jer med at finde rundt i det omfattende materiale om madspild, og vil vil hjælpe jeg med at redigere medieproduktionerne, så de er gjort klar til offentliggørelse i et af de medier, som vi samarbejder med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

Vi søger en grafiker »
Vi søger en grafiker, der vil være med til at give kampagnen identitet og kant.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

 

 

Et af vor tids største paradokser. 

Stop Madspild !

- Et journalistisk undervisningsmodul til folkeskolens ældste elever

F